Информационный портал

Порядок смены поставщика

Споживач має право на зміну постачальника шляхом укладення нового договору про постачання електричної енергії споживачу з новим постачальником. Процес зміни споживачем постачальника електричної енергії забезпечується суб'єктами (учасниками) ринку електричної енергії та учасниками роздрібного ринку електричної енергії, які задіяні в процесі зміни постачальника і забезпечують інформаційний обмін при такій зміні на безоплатній основі. Зміна постачальника за ініціативи споживача повинна бути завершена протягом періоду, що починається з дня повідомлення споживачем нового постачальника про намір змінити попереднього постачальника, але в термін, що не перевищує 21 календарний день з дня зазначеного повідомлення. Днем повідомлення споживачем про намір змінити постачальника вважається дата зафіксованого звернення споживача до нового постачальника про намір укласти з ним договір про постачання електричної енергії. Якщо споживач має чинний договір про постачання електричної енергії з фіксованим терміном дії, щоб уникнути штрафних санкцій за дострокове розірвання договору споживач повинен повідомити нового постачальника про намір укласти з ним договір про постачання електричної енергії за 21 календарний день до дати закінчення терміну дії чинного договору. В рамках однієї процедури зміни постачальника споживачем відповідно до визначеного цим розділом порядком можлива зміна тільки одного постачальника. При цьому споживач може ініціювати кілька процедур зміни постачальника одночасно. Повідомлення про намір укласти новий договір з новим постачальником надається у вигляді заяви-приєднання до договору про постачання електричної енергії споживачу на умовах оприлюдненої комерційної пропозиції постачальника, а якщо сторони дійшли взаємної згоди укласти договір на умовах, які оприлюднена комерційна пропозиція постачальника не містить, в повідомленні про намір укласти новий договір з новим постачальником споживач повинен надати наступну інформацію: 1) персональні дані (прізвище, ім'я, по батькові) споживача, уповноваженої особи або найменування компанії (для юридичної особи), а також для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців виписку з ЄДР, роздруковану з Інтернету, або копію довідки або копію виписки з ЄДР ; для фізичних осіб: копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або реєстраційного номера картки платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку в паспорті); 2) контактні дані (номер телефону, електронна пошта, поштова адреса для листування тощо); 3) ЕІС-код (и) точки обліку електроенергії по об'єкту (об'єктам) споживача; 4) найменування чинного постачальника; 5) інші дані, передбачені заявою-приєднанням до договору поставки електроенергії споживачу відповідно до цих Правил (якщо споживач вибрав певну комерційну пропозицію нового постачальника), інші документи, які можуть бути необхідними відповідно до обраної комерційної пропозиції; 6) згоду на обробку персональних даних і використання їх для отримання інформації про споживача від адміністратора комерційного обліку. Датою початку процедури зміни постачальника вважається дата отримання всіх необхідних даних. У разі отримання неповних даних постачальник повинен повідомити про це споживача. Після отримання всіх необхідних даних постачальник протягом дня повинен надати споживачеві підтвердження про початок процедури зміни постачальника і укладення з ним договору про постачання електричної енергії. Новий постачальник повинен протягом трьох робочих днів направити запит до адміністратора комерційного обліку про зміну постачальника. Після отримання та перевірки запиту на зміну постачальника адміністратор комерційного обліку протягом наступного дня повинен направити постачальнику послуг комерційного обліку споживачів запит на контрольне зняття даних. Адміністратор комерційного обліку не пізніше ніж на наступний день з дня отримання запиту на зміну постачальника повинен сформувати прогнозні обсяги споживання по точці обліку на заплановану дату зміни постачальника. У разі відсутності можливості зміни постачальника адміністратор комерційного обліку повідомляє про це новому постачальнику із зазначенням причини відмови в забезпеченні зміни постачальника, що є підставою для зупинки (анулювання) процедури зміни постачальника. Адміністратор комерційного обліку може відмовити в забезпеченні зміни постачальника в наступних випадках: 1) відсутності технічної можливості (невідповідність засобу комерційного обліку електричної енергії, режимів роботи, категорії надійності, обсягів споживання електричної енергії відповідно до заданої комерційної пропозиції постачальника) 2) відсутність у споживача чинного договору про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії з відповідним оператором системи; 3) припинення електроживлення об'єкта (об'єктів) споживача за зверненням чинного постачальника. У разі отримання повідомлення від адміністратора комерційного обліку про відсутність можливості зміни постачальника новий постачальник повинен повідомити про це споживача протягом робочого дня після отримання повідомлення з наданням відповідного обґрунтування і рекомендацій споживачеві. Попередній постачальник після отримання від адміністратора комерційного обліку повідомлення про зміну постачальника повинен вжити всіх необхідних заходів у зв'язку з припиненням дії договору про постачання електричної енергії споживачу на заплановану дату зміни постачальника. До припинення дії договору про постачання електричної енергії споживачу попередній постачальник зобов'язаний забезпечувати постачання електричної енергії на умовах чинного договору. Попередній постачальник не пізніше ніж за 5 календарних днів до закінчення терміну дії договору про постачання електричної енергії споживачу повинен виставити споживачеві рахунок за електроенергію, сформований на підставі прогнозних даних комерційного обліку, наданих адміністратором комерційного обліку. Постачальник послуг комерційного обліку повинен передати адміністратору комерційного обліку фактичні дані на момент зміни постачальника. Протягом одного робочого дня після зміни постачальника адміністратор комерційного обліку направляє отримані фактичні дані попереднім і новим постачальникам. Зазначені дані є підставою для коригувальних взаєморозрахунків між споживачем і попереднім постачальником і вихідними даними для розрахунків споживача з новим постачальником. Якщо фактичні дані комерційного обліку перевищують прогнозні, споживач повинен протягом 5 робочих днів з дати отримання остаточного рахунку здійснити платежі на користь постачальника. Якщо споживачем здійснена переплата за прогнозними даними споживання, попередній постачальник повинен протягом 5 робочих днів повернути споживачеві надлишок коштів. Зазначені платежі повинні бути здійснені сторонами протягом 10 робочих днів після зміни постачальника. Якщо не пізніше, ніж за 3 календарних дні до дати зміни постачальника, споживач і / або новий постачальник (крім випадків укладення договору шляхом приєднання споживача до публічної комерційної пропозиції) виявили бажання зупинити процес зміни постачальника, новий постачальник повинен невідкладно повідомити про це адміністратора комерційного обліку . Таке звернення є підставою відмови адміністратора комерційного обліку в забезпеченні зміни постачальника. Новий постачальник на запит споживача повинен повідомляти йому про етап виконання процедури зміни постачальника. Датою зміни постачальника вважається дата зміни записів в реєстрах груп споживачів. Споживач має право протягом 14 календарних днів після зміни постачальника ініціювати процедуру переходу до іншого постачальника без оплати штрафних санкцій за дострокове розірвання договору.

Важно: в случае задолженности потребителем по счетам предыдущего электропоставщика, долг необходимо оплатить в течение 10 рабочих дней с начала процедуры изменения. Если потребитель переплатил по счетам предыдущего электропоставщика (при условии предварительной оплаты за потребленную энергию), электропоставщик должен инициировать возвращение разницы средств в течение 10 рабочих дней с начала процедуры изменения.

Как заключить договор на поставку электрической энергии?

Существуют определенные различия в процедуре заключения договора для физических и юридических лиц. В случае заключения договора для дома нужно выбрать выгодное для вас коммерческое предложение, ознакомиться с условиями договора о поставках электроэнергии и заполнить заявление на присоединение, в котором указать выбранное вами коммерческое предложение. Вместе с заявлением каждый ОСР требует предоставить ряд документов, необходимых для заключения договора. Их перечень уточняйте непосредственно у ОСР. Если стороны в надлежащей форме достигли согласия по всем условиям, то договор считается заключенным с даты открытия лицевого счета по объекту потребителя или внесения изменений в этот договор.

Заключая договор для бизнеса, стоит обратить внимание на тип потребления электроэнергии. Если вы потребитель универсальной услуги, вам необходимо указать об этом в договоре. Если вы потребитель по свободным ценам, то вы заключаете обычный договор поставки электроэнергии. В остальном порядок действий одинаков для обоих типов потребителей: выбираете выгодное для вас коммерческое предложение, знакомитесь с условиями договора о поставках электроэнергии, заполняете заявление на присоединение, в котором указываете выбранное вами коммерческое предложение. К заявлению добавляете перечень документов, которые требует ОСР для заключения договора. 

Обратите внимание: если вы пользуетесь сервисом электронного документооборота, то вам необходимо предоставить подписанные документы в соответствии с выбранным сервисом электронного документооборота. Если стороны в надлежащей форме достигли согласия по всем условиям, то договор считается заключенным с даты открытия лицевого счета по объекту потребителя или внесения изменений в этот договор.

Нужно ли разрывать договор с действующим поставщиком при переходе на поставку в группу компаний Тolk?

Нет, не нужно. Процедура замены электропоставщика не предусматривает обязательного условия расторжения договорных отношений с действующим поставщиком. Согласно законодательству, Потребитель одновременно может иметь несколько заключенных договоров о поставке электрической энергии потребителю. Но в течение одного расчетного периода осуществлять поставку потребителю может только один поставщик.

Какие обязательства остаются у потребителя перед оператором системы после замены поставщика?

Замена поставщика не отменяет действие заключенных договоров о предоставлении услуг по распределению / передаче электрической энергии потребителю и не отменяет обязательства сторон таких договоров.

Правилами розничного рынка электрической энергии (ПРРЕЕ), предоставляется право Потребителю только изменить вариант оплаты услуг по распределению / передаче. Такая оплата может происходить или потребителем непосредственно оператору системы напрямую, либо через действующего поставщика.

Отметка о выбранном варианте оплаты услуг по распределению должна быть указана в договоре о поставках электроэнергии с выбранным поставщиком. Все остальные положения договоров с операторами системы продолжают действовать, и соответственно обязательства должны выполняться, а счета - оплачиваться.

Если потребитель переходит на поставку в группу компаний Тolk, как тогда ему нужно будет подавать месячные отчеты?

Процедура отчетности для Потребителя остается неизменной. По окончанию расчетного периода потребитель должен предоставить отчет о показателях потребления электрической энергии Оператору системы распределения, от сетей которого происходит питание предприятия Потребителя. Отдельный отчет подавать группе компаний Тolk не требуется.

Как прогнозировать свое потребление и зачем это делать?

С началом функционирования балансирующего рынка электроэнергии в Украине у Потребителя появилась необходимость точно прогнозировать свое потребление электроэнергии и нести ответственность в случае дисбаланса электроэнергии. Поэтому прогнозирование объемов потребления электроэнергии поможет сэкономить деньги потребителя.

Для потребителей с небольшим потреблением группы «В» прогнозирование может быть сделано на основе исторических данных о ежемесячном потреблении, скорректировав их по сезонности. Зимой необходимо учитывать электроприборы, используемые для отопления, а летом – устройства кондиционирования.

Промышленным потребителям при прогнозировании необходимо руководствоваться не только историческими данными, но и учитывать производственные планы, график работ, ремонт основного оборудования и даже температуру окружающей среды, поддерживать постоянный контакт со своим поставщиком для оперативного информирования о любых изменениях потребностей.

Почему прогнозируемая цена в счетах может отличаться от цены в Акте купли-продажи?

Коммерческие предложения поставщиков предусматривают оплату заказанных к потреблению объемов электрической энергии в виде предоплаты по определенному графику, а итоговые цены не являются фиксированными и зависят от оптового уровня цен и почасовых профилей потребления электроэнергии.

Поскольку на момент формирования счетов еще неизвестно какой будет фактическая цена электроэнергии на рынке, используется ее прогнозное значение. Обычно, за индикатив берется цена, которая сложилась на оптовом рынке в предыдущих периодах с учетом передачи и наценки поставщика.

Так, Группа компаний «Тolk» за прогнозную цену поставки использует цены, сложившиеся на рынке «на сутки вперед» + тариф, действующий на передачу на дату подписания договора, указанный в коммерческом предложении. Срок действия коммерческого предложения может быть открытым или иметь определенную дату. По завершению действия, потребитель имеет право на пролонгацию действующих условий, согласовав их с поставщиком.

Может ли стать потребителем Группы компаний Тolk юридические лицо, имеющее договор аренды?

Да, но обязательным условием заключения договора поставки электрической энергии является наличие у Потребителя заключенного договора о распределении электрической энергии с Оператором системы распределения. Если юридическое лицо-арендатор имеет заключенный договор аренды помещений с юридическим лицом арендодателем, который имеет заключенный договор о распределении электрической энергии с Оператором системы распределения, то стать потребителем Группы компаний Тolk может именно юридическое лицо арендодатель.

Если потребитель, является субпотребителем другого предприятия, может ли он заключить договор с группой компаний Тolk?

Да, может, только в том случае, если у субпотребителя  заключен отдельный договор о распределении электрической энергии с Оператором системы распределения, тогда субпотребитель имеет право самостоятельно выбирать поставщика электроэнергии, независимо от того, кто осуществляет поставки основному потребителю. В противном случае субпотребитель может сравнить цену на электроэнергию и обратиться к арендодателю с просьбой заключить договор с группой компаний Tolk.

По каким критериям разделяют небытовых потребителей электроэнергии на группу «А» и группу «В»?

Согласно Постановлению НКРЭКУ No 2118 от 28 декабря 2018 года «Временный порядок определения объема закупок электроэнергии на рынке электроэнергии поставщиками электроэнергии и операторами распределительных систем на переходный период» (Временный порядок) потребительские измерительные платформы подразделяются на группы «А» и «В».

Наиболее распространенной из таких систем является АСКУЭ – автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии. Это система передачи данных от коммерческого учета предприятия на собственный сервер компании и сервер энергоснабжающей компании.

АСКУЭ потребителя состоит из:

– счетчиков;

— каналов передачи данных потребителю и энергоснабжающей организации;

— коммуникационного оборудования на базе промышленных компьютеров для сбора и обработки данных измерений и устройства передачи данных;

– Программного обеспечение AСКУЭ.

Другая система - ЛУЗОД - локальное оборудование для сбора и обработки данных - представляет собой совокупность инструментов учета, которые устанавливаются с целью проведения расчетов за  потребленную электроэнергию и обеспечивают измерение, сбор, накопление и обработку информации про объемы и параметры потоков электроэнергии и значения потребляемой мощности. Отличие ЛУЗОДа от АСКУЭ заключается в том, что клиент, у которого установлен ЛУЗОД, не имеет возможности просматривать и контролировать данные по потреблению электроэнергии и мощности в режиме онлайн, поскольку ЛУЗОД не имеет для этого необходимого программного обеспечения. Сегодня название автоматизированной системы ЛУЗОД уже официально не используется. ККOEЕ (Кодекс коммерческого учета электроэнергии) вместо  ЛУЗОД содержит новое определение: AССД – это автоматизированная система сбора данных коммерческого учета.

Поставщик «последней надежды»

Согласно статье 64 Закона Украины "О рынке электрической энергии" от 13.04.2017г. №2019-VIII (далее – Закон), поставщик «последней надежды» предоставляет услуги  поставки электрической энергии потребителям в случае:

1) банкротства, ликвидации предыдущего электропоставщика;

2) истек срок действия лицензии, приостановили или аннулировали лицензии по поставке электрической энергии потребителям предыдущего электропоставщика;

3) невыполнение или ненадлежащее выполнение электропоставщиком правил рынка, правил рынка "на сутки вперед" и внутрисуточного рынка, что сделало невозможным поставки электрической энергии потребителям;

4) потребитель не выбрал электропоставщика, в частности, после расторжения договора с предыдущим электропоставщиком;

5) в других случаях, предусмотренных правилами розничного рынка.

Определение поставщика последней надежды осуществляется решением Кабинета Министров Украины по результатам конкурса, проведенного в порядке, утвержденном Кабинетом Министров Украины.

Если конкурс не состоялся, Кабинет Министров Украины с целью обеспечения общественных интересов может временно, сроком до шести месяцев, возложить обязанности по выполнению функций поставщика «последней надежды» на электропоставщика государственной формы собственности, отвечающего квалификационным требованиям и критериям.

Границы территории ведения деятельности поставщика «последней надежды» определяются в условиях конкурса. В пределах территории осуществления деятельности одного поставщика последней надежды не допускается осуществление деятельности другими поставщиками последней надежды.

Порядок проведения конкурса по определению поставщика «последней надежды» должен содержать, в частности, перечень квалификационных требований к электропоставщикам и критерии, по которым выбирают победителя.

Поставщик «последней надежды» поставляет электроэнергию потребителю в течение срока, который не может превышать 90 дней.

Если по истечении этого срока потребитель поставщика «последней надежды» не заключил договор с новым электропоставщиком, распределение и поставка электроэнергии такому потребителю прекращается путем отключения электроустановки такого потребителя.

Что такое ЕІС-код точки учета?

ЕІС-код точки учета - это идентификационный код на рынке электрической энергии в Украине на базе использования системы идентификации ЕІС ENTSO-E. Каждый Оператор системы распределения обязан присвоить ЕІС-коды точкам учета электрической энергии (счетчикам). Этот код можно увидеть в Заявлении-присоединения к условиям Договора потребителя о предоставлении услуг по распределению электрической энергии (Договор на распределение с Оператором Системы Распределения).

При смене поставщика, куда необходимо потребителю подавать отчет о потреблении электрической энергии?

Потребитель ежемесячно обязан подавать отчет о показателях средств учета электрической энергии, которые обозначены условиями договора о предоставлении услуг по распределению / передаче электроэнергии потребителю.

Сроки предоставления отчетов, способ его подачи и формат, обычно указаны в условиях договоров с Операторами систем распределения / передачи (ОСР, ОСП), которые выполняют функцию поставщика услуг коммерческого учета. Обычно отчет предоставляется  территориальному району электрических сетей (РЭС) или в электронном кабинете оператора или другими указанными в договоре с ОСР / ОСП способами.

Как будет определяться объем потребления электрической энергии Потребителя, который имеет субпотребителей?

Определение объема потребления электрической энергии для всех потребителей электрической энергии, которые имеют заключенные договора о распределении с Операторами системы распределения, остается неизменным независимо от того, кто осуществляет поставки субпотребителям и основному потребителю.

Нужно ли перезаключать договор с Оператором системы распределения, при переходе на поставку в Группу компаний Тolk?

Не нужно, Потребитель заключает договор о разделе электрической энергии с Оператором системы распределения. Этот договор остается актуальным независимо от того, кто осуществляет поставки электрической энергии потребителю.

Какая разница между кВт-ч и МВт-ч?

Общепринятой единицей измерения активной электрической энергии является киловатт-час (кВт-ч). Приставки кило- (k) и мега- (M) являются формами сокращенной записи числовых значений потребления электроэнергии в ватт-часах (Вт.ч). Например:

1 000 000 Вт = 1000 киловатт = 1 МегаВатт.

На оптовом рынке за принятую единицу измерения купленной - проданной электроэнергии Правила рынка установили мегаватт-час (МВт-ч), поэтому и в розницу потребители получают такой же формат записи потребления электроэнергии.

Что такое новая точка учета и как ее сделать?

Новая точка учета возникает при строительстве нового объекта потребителя или смене потребителя, формы собственности или собственника существующих электроустановок. В этом случае потребитель электроэнергии должен прежде всего обеспечить возможность распределения (доставки) электрической энергии к электроустановкам на объекте. Для этого между Оператором системы распределения (передачи) и таким потребителем заключается договор о предоставлении услуг по распределению, или дополнительное соглашение о включении дополнительной точки в существующий договор.

Выбрать поставщика электрической энергии для нового объекта / точки коммерческого учета потребитель может только после урегулирования взаимоотношений с Оператором системы. Также после подтверждения присоединения новой точки учета надо написать заявление на действующего поставщика на включение точки учета к действующему договору.

Что такое «толеранс» потребления электроэнергии?

Толеранс - это допустимая величина отклонения фактического потребления электроэнергии потребителем от заказанных объемов электрической энергии в соответствии с Договором, в пределах которой дополнительная плата за доставленные небалансы не взимается.

В связи с отсутствием штрафных санкций за небалансы в договоре поставки Толеранс не применяется.

Понятие "небаланс"

Небаланс электроэнергии - это разница между прогнозируемыми и фактическими объемами потребления электрической энергии.

Энергопоставщик несет финансовую ответственность за возникновение небаланса и обязан формировать почасовые графики купленной/проданной и потребленной электроэнергии. Избежать небалансов электроэнергии возможно только при условии точного расчета плановых объемов потребления. Стоимость небалансов рассчитывает НЭК «Укрэнерго».

Балансирование на рынке небалансов осуществляется по общему объему покупки/продажи, а не по каждому потребителю, что позволяет электропоставщикам с большим количеством потребителей компенсировать небалансы друг друга без особых потерь.

Энергопоставщик имеет возможность передать ответственность за баланс другим участникам рынка при условии, что он входит в балансирующую группу.

Общий порядок оплаты за электроэнергию для юридических лиц

Услуги по распределению или передаче электрической энергии оплачиваются в соответствии с условиями договора потребителя с электропоставщиком на указанный счет оператора системы. Датой осуществления оплаты является дата, на которую средства зачисляются на указанный счет. Оплачивать электроэнергию можно следующими способами:

1) плановые платежи за фактически потребленную электрическую энергию;

2) предварительная оплата за фактически потребленную электрическую энергию;

3) оплата за фактически потребленную электрическую энергию.

Оплачивать можно как офлайн (наличными и безналичными), так и онлайн (онлайн-банкинг). Сроки и сумма оплаты указаны в договоре о предоставлении услуг в соответствии с тарифом, который выбрал потребитель. 

Счет за потребленную электрическую энергию оплачивается:

 • в течение 5 рабочих дней со дня получения счета небытовым потребителем;

 • в другой срок, предусмотренный договором, но не позднее 20 календарного дня после окончания расчетного периода.

Важно: осуществлять оплату за электроэнергию стоит только после получения физического или электронного счета, выставленного электропоставщиком. Счет формируется в соответствии с показателями счетчиков, переданных потребителями или снятыми дистанционно. Электропоставщики могут предлагать потребителю оплату электрической энергии плановыми, декадными или месячными платежами.

В случае несвоевременной оплаты платежей потребитель уплачивает неустойку (пеню) и другие платежи в соответствии с законодательством и договором. В таком случае отключения электроустановки может применяться только в случае неуплаты потребленной электроэнергии.

Объяснение понятий РСВ и ВСР

Рынок «на сутки вперед» (РСВ) и внутрисуточный рынок (ВСР) являются сегментами нового рынка электроэнергии. Функционирование РСВ и ВСР и организацию на них купли-продажи электричества обеспечивает Оператор рынка. Участниками РСВ/ВСР могут быть:

 • производители;

 • электропоставщики;

 • трейдеры;

 • Оператор системы передачи;

 • Операторы системы распределения;

 • Гарантированный покупатель;

 • потребители.

Участники РСВ/ВСР могут осуществлять операции купли-продажи исключительно при наличии договора об участии в рынке «на сутки вперед» и внутрисуточном рынке с Оператором рынка. Операции купли-продажи электрической энергии осуществляются на электронных торгах с помощью программного обеспечения Оператора рынка.

Рынок «на сутки вперед» - это оптовый рынок электроэнергии, где осуществляется купля-продажа электроэнергии на следующие сутки за днем ​​проведения торгов. Участники участвуют в торгах и оплачивают электрическую энергию за сутки до её получения. В случае возникновения излишков или недостачи электрической энергии, участники рынка могут ее продать или купить. Участник рынка Гарантированный покупатель может осуществлять на рынке «на сутки вперед» исключительно операции по продаже электрической энергии. Купля-продажа электрической энергии на РСВ осуществляется по свободным конкурентным ценам, которые формируются Оператором рынка с помощью алгоритма РСВ по каждому операционному периоду, на основе баланса совокупного спроса на электрическую энергию и ее совокупного предложения.

Купля-продажа электроэнергии на внутрисуточном рынке осуществляется непрерывно после завершения торгов на РСВ и в течение суток физического потребления электроэнергии. ВСР позволяет участникам рынка корректировать свои торговые предложения, что позволяет более точно прогнозировать объемы производства и уменьшить небаланс в реальном времени.

Кто такие ОСР, ПУУ, ППН?

ОСР - Оператор системы распределения. Это юридическое лицо, ответственное за безопасную, надежную и эффективную эксплуатацию, техническое обслуживание и развитие системы распределения.

Функции Оператора системы распределения:

 • отвечает за качество и надежность электроснабжения;

 • управляет системой распределения;

 • эксплуатирует и ремонтирует линии электропередач, подстанции и другие энергообъекты;

 • осуществляет присоединение потребителей к электросетям;

 • ограничивает, прекращает и возобновляет электроснабжение;

 • устанавливает счетчики электроэнергии и фиксирует их показания.

ПУУ - поставщик универсальной услуги. Поставщик универсальной услуги - электропоставщик, который выполняет обязательства по предоставлению универсальной услуги. Он осуществляет поставки электрической энергии в порядке, определенном правилами розничного рынка, и на условиях договора поставки универсальных услуг. Поставщик универсальных услуг одновременно с выполнением долга по покупке электрической энергии по «зеленому» тарифу в частных домохозяйствах, предоставляет ОСР услугу по обеспечению увеличения доли производства электроэнергии из альтернативных источников энергии.

ППН - поставщик «последней надежды» - электропоставщик, который при обстоятельствах, установленных Законом Украины «О рынке электрической энергии», не имеет права отказать потребителю в заключении договора поставки электрической энергии на ограниченный период времени.

Новый рынок электроэнергии

Согласно Закону Украины «О рынке электрической энергии», с 1 января 2019 года в Украине начал действовать розничный рынок электрической энергии. Полномасштабный запуск новой модели оптового рынка стартовал 1 июля 2019 года.

Новый рынок - обязательство Украины в рамках имплементации Третьего энергопакета ЕС. Целью реформы является отделение распределения электрической энергии от ее производства, передачи и снабжения. Это европейская модель, которая создает новые возможности и выгоды для потребителей.

Первый этап реформирования - разделение облэнерго на 2 части: поставщика и оператора энергосетей. Потребители получили право выбирать поставщика. Второй шаг - изменение правил работы генерирующих компаний. То есть государство перестало быть единственным покупателем и продавцом электроэнергии, рынок перешел к конкурентному механизму, при котором заключаются двусторонние договоры между производителями и потребителями, поставщиками.

Введен балансирующий рынок, на котором рассчитывают разницу между прогнозированным и фактическим объемом потребления и его стоимости. Также появился рынок «на сутки вперед» и внутрисуточный рынок, на котором закупается электроэнергия на ближайшие часы. Кроме того, существует рынок вспомогательных услуг.

Правительством на базе государственного предприятия (ГП) «Энергорынок» создано 2 госпредприятия «Оператор рынка» и «Гарантированный покупатель».  

Для запуска рынка Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, внесла изменения в правила купли-продажи электроэнергии на сегментах оптового рынка.

Почему дорожает электроэнергия?

До открытия рынка электроэнергии стоимость зависела от регулятивной политики государства, которое применяло перекрестное субсидирование. Электроэнергия была дешевой и доступной. Атомной, тепло- и гидрогенерации практически всегда хватало для удовлетворения всех потребностей. Временные трудности по дефициту перекрывали благодаря импорту и централизованным и четким управлением нагрузкой и разгрузкой энергосистемы.

Высокие тарифы «зеленой» генерации, отсутствие законодательной управляемости запасами необходимого сырья, недофинансирование АЭС в последнее время приводят к недостатку электроэнергии и несбалансированной работы энергосистемы. В результате возникают серьезные проблемы с количеством вырабатываемой электроэнергии, что приводит к дефициту на рынке и, как следствие, повышение ее цены.

Общая цена электроэнергии для бизнеса формируется рынком совместно с энергетическим регулятором - Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и правительством страны.

Кроме непосредственной стоимости электроэнергии и тарифов поставщика, окончательную цену энергоресурса также определяет целый ряд подзаконных актов:

• регулирование нижних и верхних пределов стоимости цены (так называемые price-cap),

• стоимости небалансов,

• стоимости тарифов передачи,

• стоимости тарифов распределения энергии.

Все они принимаются постановлениями правительства и НКРЭКУ и имеют непосредственное влияние на конечную цену электроэнергии.

Кроме того, текущая цена на энергоресурсы пока часто сталкивается с манипулированием на рынке «на сутки вперед» и злоупотреблениями монопольным положением некоторыми игроками энергетического рынка. Эти явления являются предметом анализа и реакции соответствующих органов.

 

Как формируется цена на электроэнергию (из чего состоит)?

 Есть 5 основных составляющих цены, которые используют при расчете:

 1. Себестоимость электроэнергии (прогнозируемая цена закупки, сформирована по рыночным правилам);

 2. Тариф на передачу электрической энергии ЧАО "НЭК "Укрэнерго"(единый для всей страны, определяется НКРЭКУ);

 3. Тариф на распределение электрической энергии (определяется НКРЭКУ для каждого класса потребителей отдельно);

 4. Тариф на услуги поставщика (стоимость услуг поставщика);

 5. Надбавка за балансировку в случае отклонения фактического объема электрической энергии от прогнозируемого.

 

Порядок возобновления поставки электрической энергии потребителю

Пунктом 7.12. розділу VII ПРРЕЕ визначено, що відновлення електроживлення електроустановок споживача, електроживлення яких було припинено з підстав, зазначених у пункті 7.5. цього ж розділу ПРРЕЕ, здійснюється оператором системи у порядку, визначеному Кодексом системи передачі та Кодексом систем розподілу, протягом 3 робочих днів у містах та 5 робочих днів у сільській місцевості після отримання від ініціатора відключення інформації про усунення споживачем порушень, що підтверджується відповідним документом учасника ринку, на вимогу якого здійснювалося припинення електроживлення. Про усунення причин відключення ініціатор такого відключення повідомляє оператора системи в день отримання такої інформації.

Витрати оператора системи на здійснення робіт з припинення та відновлення електроживлення електроустановки споживача (повторне підключення електроустановки) покриваються за рахунок коштів ініціатора здійснення цих робіт, які відшкодовуються йому споживачем (крім випадків, визначених цим пунктом),  якщо припинення постачання (розподілу або передачі) електричної енергії споживачу здійснювалося у встановленому цими Правилами порядку.

Оператор системи протягом одного робочого дня після виконання робіт з припинення або відновлення електроживлення електроустановок споживача повідомляє електропостачальника споживача та адміністратора комерційного обліку про виконання таких робіт.

Відновлення електроживлення електроустановки, яка була відключена за заявою її власника, здійснюється за заявою власника цієї електроустановки протягом 5 робочих днів після оплати власником цієї електроустановки оператору системи послуги з підключення (п.7.13. розділу VII ПРРЕЕ).

Условия и порядок прекращения поставок электроэнергии потребителю

Відповідно до п. 7.5. розділу VII Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 року за № 312 (далі – ПРРЕЕ), припинення постачання електричної енергії споживачу здійснюється електропостачальником за умови попередження споживача не пізніше ніж за 10 робочих днів до дня відключення у разі:

 • заборгованості з оплати за спожиту електричну енергію відповідно до умов договору з електропостачальником;
 • недопущення уповноважених представників електропостачальника до розрахункових засобів комерційного обліку електричної енергії, що розташовані на території споживача.

Датою отримання таких попереджень буде вважатися дата їх особистого вручення, що підтверджується підписом одержувача та/або реєстрацією вхідної кореспонденції, або третій календарний день від дати отримання поштовим відділенням зв'язку, в якому обслуговується одержувач (у разі направлення поштою рекомендованим листом).

Якщо підставою для припинення постачання електричної енергії є заборгованість споживача перед Постачальником, у попередженні про припинення постачання електричної енергії додатково зазначається сума заборгованості за відповідним договором та період, за який ця заборгованість виникла.

У разі усунення споживачем в установлений строк порушень, що завчасно (до дня відключення) підтверджується належним чином, постачання електричної енергії споживачу не припиняється.

Обмеження або припинення постачання електричної енергії захищеним споживачам здійснюється з дотриманням вимог порядку забезпечення постачання електричної енергії захищеним споживачам, затвердженого Кабінетом Міністрів України (п.7.14. розділу VII. ПРРЕЕ).

Відповідно до п.7.11. розділу VII ПРРЕЕ у разі прийняття електропостачальником рішення про припинення або обмеження постачання електричної енергії споживачу за заборгованість за спожиту електричну енергію, з яким укладений один договір за декількома об’єктами споживача, припинення або обмеження постачання електричної енергії такому споживачу може здійснюватися за усіма об’єктами споживача, які зазначені у договорі з електропостачальником.

 

Згідно п. 4.12. ПРРЕЕ, розрахунки між споживачем та електропостачальником здійснюються згідно з даними, отриманими від адміністратора комерційного обліку в порядку, передбаченому Кодексом комерційного обліку. Рахунок за спожиту електричну енергію оплачується протягом 5 робочих днів від дня отримання рахунка непобутовим споживачем, протягом 10 робочих днів від дня отримання рахунка побутовим споживачем або в інший термін, передбачений договором, але не пізніше 20 календарного дня після закінчення розрахункового періоду.

Відтак, в разі несплати споживачем рахунків за електричну енергію, передбачених договором, в терміни передбачені п. 4.12 ПРРЕЕ, – Постачальник формує такому споживачеві попередження про припинення постачання електричної енергії згідно вимог передбачених п. 7.5. розділу VII ПРРЕЕ.

Відповідно до п.11.5.12 розділу ХІ Кодексу систем розподілу, затвердженого від 14.03.2018 року за № 310, з наступними змінами і доповненнями (далі – КСР), електропостачальник має право звернутися до ОСР щодо припинення електроживлення Користувача (споживача електричної енергії), з яким електропостачальником укладено договір про постачання електричної енергії.

ОСР не має права вимагати від електропостачальника обґрунтування причини (підстави) припинення електроживлення, якщо вона відповідає випадкам, визначеним ПРРЕЕ. У випадках, не передбаченими ПРРЕЕ, ОСР має право відхилити звернення електропостачальника, про що повідомляє електропостачальника, протягом двох робочих днів з дати отримання звернення.

ОСР повинен припинити електроживлення споживача електричної енергії протягом 10 робочих днів з дати отримання звернення від Постачальника.

Припинення електроживлення споживача електричної енергії за зверненням електропостачальника не звільняє його від виконання зобов’язань перед ОСР за договором про надання послуг з електроживлення.

ОСР повинен відновити електроживлення протягом 5 робочих днів з дати отримання звернення електропостачальника щодо відновлення електроживлення.

Постановление НКРЭКП от 14.03.2018 № 312 “Про утверждение Правил розничного рынка электрической энергии”

Давно выяснено, что при оценке дизайна и композиции читаемый текст мешает сосредоточиться. Lorem Ipsum используют потому, что тот обеспечивает более или менее стандартное заполнение шаблона, а также реальное распределение букв и пробелов в абзацах, которое не получается при простой дубликации "Здесь ваш текст.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0312874-18#Text
О регуляторной среде

Ссылки на полезные ресурсы:

https://ua.energy/ – Оператор системы передачи, администратор коммерческого учета

https://www.nerc.gov.ua/ – НКРЕКП

https://www.kmu.gov.ua/ Кабинет Министров України

http://mpe.kmu.gov.ua/ Министерство Энергетики Украини

https://www.oree.com.ua/ – Оператор Рынка

https://amcu.gov.ua/ Антимонопольный комитет Украини

 

Получить выгодное предложение
Получить выгодное предложение
Отправить запрос

Поставки в каждый уголок Украины
flash!
flash_white flash_white
г. Киев
flash_white flash_white
Закарпатская обл.
flash_white flash_white
Волынская обл.
flash_white flash_white
Киевская обл.
flash_white flash_white
Винницкая обл.
flash_white flash_white
Днепропетровская обл.
flash_white flash_white
Донецкая обл.
flash_white flash_white
Запорожская обл.
flash_white flash_white
Луганская обл.
flash_white flash_white
Львовская обл.
flash_white flash_white
Николаевская обл.
flash_white flash_white
Одесская обл.
flash_white flash_white
Ровенская обл.
flash_white flash_white
Харьковская обл.
flash_white flash_white
Херсонская обл.
flash_white flash_white
Житомирская обл.
flash_white flash_white
Ивано-Франковская обл.
flash_white flash_white
Кировоградская обл.
flash_white flash_white
Полтавская обл.
flash_white flash_white
Сумская обл.
flash_white flash_white
Тернопольская обл.
flash_white flash_white
Хмельницкая обл.
flash_white flash_white
Черкасская обл.
flash_white flash_white
Черниговская обл.
flash_white flash_white
Черновецкая обл.
Спасибо за заполненную форму! Специалист свяжется с вами в ближайшее время.