Інформаційний портал

Порядок зміни постачальника за ініціативою споживача

Споживач має право на зміну постачальника шляхом укладення нового договору про постачання електричної енергії споживачу з новим постачальником. Процес зміни споживачем постачальника електричної енергії забезпечується суб'єктами (учасниками) ринку електричної енергії та учасниками роздрібного ринку електричної енергії, які задіяні в процесі зміни постачальника і забезпечують інформаційний обмін при такій зміні на безоплатній основі. Зміна постачальника за ініціативи споживача повинна бути завершена протягом періоду, що починається з дня повідомлення споживачем нового постачальника про намір змінити попереднього постачальника, але в термін, що не перевищує 21 календарний день з дня зазначеного повідомлення. Днем повідомлення споживачем про намір змінити постачальника вважається дата зафіксованого звернення споживача до нового постачальника про намір укласти з ним договір про постачання електричної енергії. Якщо споживач має чинний договір про постачання електричної енергії з фіксованим терміном дії, щоб уникнути штрафних санкцій за дострокове розірвання договору споживач повинен повідомити нового постачальника про намір укласти з ним договір про постачання електричної енергії за 21 календарний день до дати закінчення терміну дії чинного договору. В рамках однієї процедури зміни постачальника споживачем відповідно до визначеного цим розділом порядком можлива зміна тільки одного постачальника. При цьому споживач може ініціювати кілька процедур зміни постачальника одночасно. Повідомлення про намір укласти новий договір з новим постачальником надається у вигляді заяви-приєднання до договору про постачання електричної енергії споживачу на умовах оприлюдненої комерційної пропозиції постачальника, а якщо сторони дійшли взаємної згоди укласти договір на умовах, які оприлюднена комерційна пропозиція постачальника не містить, в повідомленні про намір укласти новий договір з новим постачальником споживач повинен надати наступну інформацію: 1) персональні дані (прізвище, ім'я, по батькові) споживача, уповноваженої особи або найменування компанії (для юридичної особи), а також для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців виписку з ЄДР, роздруковану з Інтернету, або копію довідки або копію виписки з ЄДР ; для фізичних осіб: копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера або реєстраційного номера картки платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку в паспорті); 2) контактні дані (номер телефону, електронна пошта, поштова адреса для листування тощо); 3) ЕІС-код (и) точки обліку електроенергії по об'єкту (об'єктам) споживача; 4) найменування чинного постачальника; 5) інші дані, передбачені заявою-приєднанням до договору поставки електроенергії споживачу відповідно до цих Правил (якщо споживач вибрав певну комерційну пропозицію нового постачальника), інші документи, які можуть бути необхідними відповідно до обраної комерційної пропозиції; 6) згоду на обробку персональних даних і використання їх для отримання інформації про споживача від адміністратора комерційного обліку. Датою початку процедури зміни постачальника вважається дата отримання всіх необхідних даних. У разі отримання неповних даних постачальник повинен повідомити про це споживача. Після отримання всіх необхідних даних постачальник протягом дня повинен надати споживачеві підтвердження про початок процедури зміни постачальника і укладення з ним договору про постачання електричної енергії. Новий постачальник повинен протягом трьох робочих днів направити запит до адміністратора комерційного обліку про зміну постачальника. Після отримання та перевірки запиту на зміну постачальника адміністратор комерційного обліку протягом наступного дня повинен направити постачальнику послуг комерційного обліку споживачів запит на контрольне зняття даних. Адміністратор комерційного обліку не пізніше ніж на наступний день з дня отримання запиту на зміну постачальника повинен сформувати прогнозні обсяги споживання по точці обліку на заплановану дату зміни постачальника. У разі відсутності можливості зміни постачальника адміністратор комерційного обліку повідомляє про це новому постачальнику із зазначенням причини відмови в забезпеченні зміни постачальника, що є підставою для зупинки (анулювання) процедури зміни постачальника. Адміністратор комерційного обліку може відмовити в забезпеченні зміни постачальника в наступних випадках: 1) відсутності технічної можливості (невідповідність засобу комерційного обліку електричної енергії, режимів роботи, категорії надійності, обсягів споживання електричної енергії відповідно до заданої комерційної пропозиції постачальника) 2) відсутність у споживача чинного договору про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії з відповідним оператором системи; 3) припинення електроживлення об'єкта (об'єктів) споживача за зверненням чинного постачальника. У разі отримання повідомлення від адміністратора комерційного обліку про відсутність можливості зміни постачальника новий постачальник повинен повідомити про це споживача протягом робочого дня після отримання повідомлення з наданням відповідного обґрунтування і рекомендацій споживачеві. Попередній постачальник після отримання від адміністратора комерційного обліку повідомлення про зміну постачальника повинен вжити всіх необхідних заходів у зв'язку з припиненням дії договору про постачання електричної енергії споживачу на заплановану дату зміни постачальника. До припинення дії договору про постачання електричної енергії споживачу попередній постачальник зобов'язаний забезпечувати постачання електричної енергії на умовах чинного договору. Попередній постачальник не пізніше ніж за 5 календарних днів до закінчення терміну дії договору про постачання електричної енергії споживачу повинен виставити споживачеві рахунок за електроенергію, сформований на підставі прогнозних даних комерційного обліку, наданих адміністратором комерційного обліку. Постачальник послуг комерційного обліку повинен передати адміністратору комерційного обліку фактичні дані на момент зміни постачальника. Протягом одного робочого дня після зміни постачальника адміністратор комерційного обліку направляє отримані фактичні дані попереднім і новим постачальникам. Зазначені дані є підставою для коригувальних взаєморозрахунків між споживачем і попереднім постачальником і вихідними даними для розрахунків споживача з новим постачальником. Якщо фактичні дані комерційного обліку перевищують прогнозні, споживач повинен протягом 5 робочих днів з дати отримання остаточного рахунку здійснити платежі на користь постачальника. Якщо споживачем здійснена переплата за прогнозними даними споживання, попередній постачальник повинен протягом 5 робочих днів повернути споживачеві надлишок коштів. Зазначені платежі повинні бути здійснені сторонами протягом 10 робочих днів після зміни постачальника. Якщо не пізніше, ніж за 3 календарних дні до дати зміни постачальника, споживач і / або новий постачальник (крім випадків укладення договору шляхом приєднання споживача до публічної комерційної пропозиції) виявили бажання зупинити процес зміни постачальника, новий постачальник повинен невідкладно повідомити про це адміністратора комерційного обліку . Таке звернення є підставою відмови адміністратора комерційного обліку в забезпеченні зміни постачальника. Новий постачальник на запит споживача повинен повідомляти йому про етап виконання процедури зміни постачальника. Датою зміни постачальника вважається дата зміни записів в реєстрах груп споживачів. Споживач має право протягом 14 календарних днів після зміни постачальника ініціювати процедуру переходу до іншого постачальника без оплати штрафних санкцій за дострокове розірвання договору.

Важливо: у разі заборгованості споживачем за рахунками попереднього електропостачальника, борг необхідно сплатити протягом 10 робочих днів від початку процедури зміни. Якщо споживач переплатив за рахунками попереднього електропостачальника (за умови попередньої оплати за спожиту енергію), електропостачальник має ініціювати повернення різниці коштів протягом 10 робочих днів від початку процедури зміни.

Як укласти договір на постачання електричної енергії?

Існують певні відмінності в процедурі укладення договору для фізичних та юридичних осіб. У разі укладання договору для дому потрібно обрати вигідну для вас комерційну пропозицію, ознайомитися з умовами договору про постачання електроенергії та заповнити заяву на приєднання, у якій вказати обрану вами комерційну пропозицію. Разом із заявою кожен ОСР вимагає надати ряд документів, необхідних для укладення договору. Їх перелік необхідно уточнювати безпосередньо у ОСР. Якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх умов, то договір вважається укладеним з дати відкриття особового рахунка за об'єктом споживача або внесення змін до цього договору. 

Укладаючи договір для бізнесу, варто звернути увагу на тип споживання електроенергії. Якщо ви споживач універсальної послуги, вам необхідно зазначити про це у договорі.  Якщо ви споживач за вільними цінами, то ви укладаєте звичайний договір про постачання електричної енергії. В усьому іншому порядок дій однаковий для обох типів споживачів: обираєте вигідну для вас комерційну пропозицію, ознайомлюєтеся з умовами договору про постачання електроенергії, заповнюєте заяву на приєднання, у якій вказуєте обрану вами комерційну пропозицію. До заяви додаєте перелік документів, які вимагає ОСР для укладення договору. 

Зверніть увагу: якщо ви користуєтеся сервісом електронного документообігу, то вам необхідно надати підписані документи відповідно до обраного сервісу електронного документообігу. Якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх умов, то договір вважається укладеним з дати відкриття особового рахунка за об'єктом споживача або внесення змін до цього договору.

Чи потрібно розривати договір із чинним постачальником при переході на постачання до групи компаній Тolk?

Ні, не потрібно. Процедура зміни електропостачальника не передбачає обов’язкової умови розірвання договірних відносин з чинним постачальником. Згідно із законодавством, Споживач одночасно може мати декілька укладених договорів про постачання електричної енергії споживачу. Але протягом одного розрахункового періоду здійснювати постачання споживачеві може тільки один постачальник.

Які зобов’язання залишаються у споживача перед оператором системи після зміни постачальника?

Зміна постачальника не скасовує дію укладених договорів про надання послуг з розподілу/передачі електричної енергії споживачу та не скасовує зобов’язання сторін таких договорів.

Правилами роздрібного ринку електричної енергії (ПРРЕЕ), надається право Споживачу лише змінити варіант оплати послуг з розподілу/передачі. Така оплата може відбуватись або споживачем безпосередньо оператору системи напряму, або через чинного постачальника.

Відмітка про обраний варіант оплати послуг з розподілу має бути зазначена у договорі про постачання електроенергії з обраним постачальником. Всі інші положення договорів з операторами системи продовжують діяти, і відповідно зобов’язання мають виконуватись, а рахунки – оплачуватись.

Якщо споживач переходить на постачання до групи компаній Тolk , яким чином йому потрібно подавати місячні звіти?

Процедура звітування для Споживача залишається незмінною. По закінченню розрахункового періоду споживач повинен подати звіт про спожиту електричну енергію Оператору системи розподілу, від мереж якого відбувається живлення підприємства Споживача. Окремий звіт подавати групі компаній Тolk не потрібно.

Що змінюється для Споживача при зміні постачальника електроенергії?

Зміна постачальника електроенергії – це крок, який кожен споживач робить з огляду на переваги одного постачальника над іншим. Якими можуть бути ці переваги і на що треба звертати увагу?

Перше й основне, що слід пам’ятати, це те, що при такій зміні у сенсі постачання самого продукту нічого не змінюється – електроенергію ви отримуватимете ту ж саму, мережі, якими вона передається, також одні для всіх споживачів.

Суттєво відрізнятися можуть послуги та сервіси, які надає той чи інший постачальник. А саме: 

1. Електронна абонентська книжка/Особистий кабінет для Компаній, у якій Споживач може:

 • переглядати та контролювати проведене нарахування за спожиту електроенергію;
 • відслідковувати надходження коштів по проведеному платежу;
 • переглянути сформовані податкові накладні;
 • переглянути тарифи, за якими проводяться розрахунки;
 • проаналізувати споживання електроенергії підприємством за попередні періоди;
 • сформувати рахунок для сплати за електроенергію;
 • переглянути договірні величини споживання електроенергії (ліміти) на рік;
 • переглянути встановлені ліміти потужності та споживання електричної енергії;
 • надіслати до постачальника запит та отримати відповідь, не звертаючись до ЦОКів, дистанційно!

2. Електронний документообіг – економія часу для керівників та бухгалтерів підприємств:

 • сервіс для обміну документами через систему М.E.Doc (сервіс в першу чергу зручний для тих юридичних споживачів, які мають чинний кваліфікований електронний підпис (КЕП), а також він буде зручним для бюджетних установ, платників ПДВ, комунальних підприємств);
 • користування системою електронного документообігу «Вчасно».

3.  Онлайн-сервіси: можливість подавати заявку на постачання енергоресурсів онлайн, спілкування в онлайн-режимі.

 •  Індивідуальний супровід менеджерами та консультування
 •  Підбір індивідуальної пропозиції з огляду на обсяги споживання енергоресурсів, енергоаудит на підприємстві, супровід підприємства персональним   менеджером товариства-постачальника.
Як прогнозувати своє споживання і навіщо це робити?

З початком функціонування в Україні балансуючого ринку електричної енергії у Споживача з’явилась необхідність точно прогнозувати своє споживання електричної енергії та нести відповідальність у випадку небалансу електричної енергії. Тому прогнозування обсягів споживання електроенергії допоможе зекономити кошти споживача.

Для споживачів з малим обсягом споживання групи «Б» прогнозування можна робити на підставі історичних даних щодо місячного споживання, коригуючи їх за сезонністю. У зимовий період потрібно враховувати електроприлади, які використовуються для обігріву, а влітку – прилади кондиціонування.

Для промислових споживачів при прогнозуванні слід керуватися не тільки історичними даними, але й враховувати виробничі плани, графік роботи, ремонту основного обладнання та навіть температуру навколишнього середовища, тримати постійний зв’язок зі своїм постачальником для оперативного інформування про будь-які зміни у потребах.

Чому може прогнозна ціна в рахунках відрізнятися від ціни в Акті купівлі-продажу ?

Комерційні пропозиції постачальників передбачають оплату замовлених до споживання обсягів електричної енергії у вигляді передплати за певним графіком, а підсумкові ціни не є фіксованими та залежать від оптового рівня цін та погодинних профілів споживання електроенергії.

Оскільки на момент формування рахунків ще невідомо якою буде фактична ціна електричної енергії на ринку, використовується її прогнозне значення. Зазвичай, за індикатив береться ціна, що склалась на оптовому ринку у попередніх періодах з урахуванням передачі й націнки постачальника.

Так, Група компаній «Тolk» за прогнозну ціну постачання використовує ціни, що склалась на ринку «на добу наперед» + тариф, що діє на передачу на дату підписання договору, що зазначено у комерційній пропозиції. Строк дії комерційної пропозиції може бути відкритим, або мати певний термін. По завершенню дії споживач має право на пролонгацію чинних умов за згодою постачальника.

Чи може стати Споживачем Групи компаній Тolk юридичні особа, яка має договір оренди?

Так, але обов’язковою умовою укладання договору про постачання електричної енергії є наявність у Споживача укладеного договору про розподіл електричної енергії з Оператором системи розподілу. Якщо юридична особа-орендар має укладений договір оренди приміщень з юридичною особою орендодавцем, яка має укладений договір про розподіл електричної енергії з Оператором системи розподілу, то стати споживачем Групи компаній Тolk може саме юридична особа орендодавець.

Якщо споживач, є субспоживачем іншого підприємства, чи може він укласти договір з групою компаній Тolk?

Так, може, тільки в тому випадку, якщо у субспоживача є окремий укладений договір про розподіл електричної енергії з Оператором системи розподілу, тоді субспоживач має право самостійно обирати постачальника електричної енергії, незалежно від того, хто здійснює постачання основному споживачу. В іншому випадку субспоживач може порівняти ціну на електроенергію та звернутися до орендодавця з проханням укласти договір з групою компаній Tolk.

Які критерії поділу непобутових споживачів електроенергії на групу «А» та групу «Б»?

Згідно з Постановою НКРЕКП 28.12.2018 № 2118 «Тимчасовий порядок визначення обсягів купівлі електричної енергії на ринку електричної енергії електропостачальниками та операторами систем розподілу на перехідний період» (Тимчасовий порядок) площадки вимірювання споживачів розподіляються на групи «А» та «Б».

Всі підприємства України, які обладнані автоматизованими системами зчитування даних електроспоживання, відносяться до споживачів групи «А», всі інші – до групи «Б».

Найпоширеніша з таких систем – АСКОЕ – автоматизована система комерційного обліку електроенергії. Це система передачі даних з лічильників комерційного обліку підприємства на власний сервер та сервер енергопостачальної компанії.

АСКОЕ споживача складається з:

– лічильників;

– каналів передачі даних до споживача та енергопостачальної організації;

– комунікаційного обладнання на базі промислових комп’ютерів для збору та обробки даних вимірювань та пристрої передачі даних;

– програмного забезпечення АСКОЕ.

Ще одна система - ЛУЗОД – локальне устаткування збору та обробки даних – це сукупність засобів обліку, що встановлюються з метою проведення розрахунків за спожиту електричну енергію і забезпечують вимірювання, збір, накопичення й обробку інформації про обсяги й параметри потоків електричної енергії та значення споживаної потужності. Принципова відмінність ЛУЗОД від АСКОЕ полягає в тому, що клієнт, у якого встановлено ЛУЗОД, не має можливості переглядати та контролювати дані щодо споживання електричної енергії та потужності в режимі online, тому що в ЛУЗОД відсутнє необхідне для цього програмне забезпечення. На сьогодні назва автоматизованої системи ЛУЗОД офіційно більше не використовується. ККОЕЕ (Кодекс Комерційного Обліку Електроенергії) замість ЛУЗОД містить нове визначення: АСЗД – автоматизована система збору даних комерційного обліку.

 

 

 

 

Постачальник «останньої надії»

Відповідно до положень статті 64 Закону України «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017р. №2019-VIII (далі – Закон), постачальник «останньої надії» надає послуги з постачання електричної енергії споживачам у разі:

1) банкрутства, ліквідації попереднього електропостачальника;

2) завершення строку дії ліцензії, зупинення або анулювання ліцензії з постачання електричної енергії споживачам попереднього електропостачальника;

3) невиконання або неналежного виконання електропостачальником правил ринку, правил ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку, що унеможливило постачання електричної енергії споживачам;

4) необрання споживачем електропостачальника, зокрема після розірвання договору з попереднім електропостачальником;

5) в інших випадках, передбачених правилами роздрібного ринку.

Визначення постачальника «останньої надії» здійснюється рішенням Кабінету Міністрів України за результатами конкурсу, проведеного у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

Якщо конкурс не відбувся, Кабінет Міністрів України з метою забезпечення загальносуспільних інтересів може тимчасово, на строк до шести місяців, покласти обов’язки щодо виконання функцій постачальника «останньої надії» на електропостачальника державної форми власності, який відповідає кваліфікаційним вимогам та критеріям.

Межі території здійснення діяльності постачальника «останньої надії» визначаються в умовах конкурсу. У межах території здійснення діяльності одного постачальника «останньої надії» не допускається провадження діяльності іншими постачальниками «останньої надії».

Порядок проведення конкурсу з визначення постачальника «останньої надії» має містити, зокрема, перелік кваліфікаційних вимог до електропостачальників та критерії, за якими здійснюється визначення переможця.

Постачальник «останньої надії» постачає електричну енергію споживачу протягом строку, який не може перевищувати 90 днів.

Якщо по закінченню цього терміну споживач постачальника «останньої надії» не уклав договір із новим електропостачальником, розподіл та постачання електричної енергії такому споживачу припиняється шляхом здійснення відключення електроустановки такого споживача.

Що таке ЕІС-код точки обліку?

ЕІС-код точки обліку – це ідентифікаційний код на ринку електричної енергії в Україні на базі використання системи ідентифікації ЕІС ENTSO-E. Кожен Оператор системи розподілу зобов’язаний присвоїти ЕІС-коди точкам обліку електричної енергії (лічильнику). Цей код можна побачити в Заяві-приєднання до умов Договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії (Договір на розподіл з Оператором Системи Розподілу).

 

При зміні постачальника, куди споживачу нести звіт про фактичне споживання електричної енергії?

Споживач щомісяця зобов’язаний звітувати про показники засобів обліку електричної енергії, що визначені умовами договору про надання послуг з розподілу/передачі електроенергії споживачу.

Терміни подання звітів, спосіб його подачі та формат зазвичай визначені умовами договорів з Операторами систем розподілу/передачі (ОСР, ОСП), що виконують функцію Постачальника послуг комерційного обліку. Зазвичай звіт надається до територіального району електричних мереж (РЕМ) або в електронному кабінеті оператора або іншими визначеними у договорі з ОСР/ОСП способами.

Як визначатиметься обсяг споживання електричної енергії Споживача, який має субспоживачів?

Визначення обсягу спожитої електричної енергії для всіх споживачів електричної енергії, які мають укладені договори про розподіл з Операторами системи розподілу, залишається незмінним незалежно від того, хто здійснює постачання субспоживачам та основному споживачу.

 

Чи потрібно переукладати договір з Оператором системи розподілу, при переході на постачання до Групи компаній Тolk?

Не потрібно, Споживач укладає договір про розподіл електричної енергії з Оператором системи розподілу. Цей договір залишається актуальним незалежно від того, хто здійснює постачання електричної енергії споживачу.

Яка різниця між кВт.год і МВт.год?

Загальноприйнятою одиницею вимірювання активної електричної енергії є кіловат-година (кВт.год). Приставки кіло- (к) і мега- (М) - це форми скороченого запису числових величин споживання електроенергії у ват-годинах (Вт.год). Для прикладу:

1 000 000 Ват = 1000 кілоВат = 1 МегаВат.

На оптовому ринку за прийняту одиницю виміру купленої-проданої електричної енергії Правилами ринку встановлено мегават-годину (МВт.год), тому і в роздріб споживачі отримують такий же формат запису споживання.

Що таке нова точка обліку і як її зробити?

Нова точка обліку виникає при будівництві нового об'єкту споживача або зміні споживача, форми власності чи власника існуючих електроустановок. У цьому випадку споживач електроенергії повинен перш за все забезпечити можливість розподілу (доставлення) електричної енергії до електроустановок на об’єкті. Для цього між Оператором системи розподілу (передачі) та таким споживачем укладається договір про надання послуг з розподілу, або додаткова угода про включення додаткової точки в існуючий договір.

Обрати постачальника електричної енергії для нового об’єкту/точки комерційного обліку споживач може тільки після врегулювання взаємовідносин з Оператором системи. Також після підтвердження приєднання нової точки обліку треба написати заяву на чинного постачальника на включення точки обліку до чинного договору.

 

Що таке "толеранс" споживання електроенергії?

Толеранс це допустима величина відхилення фактичного споживання електроенергії споживачем від замовлених обсягів електричної енергії згідно з Договором, у межах якої додаткова плата за спричинені небаланси не стягується.

У зв’язку з відсутністю штрафних санкцій за небаланси у договорі постачання Толеранс не застосовується.

Поняття "небаланс"

Небаланс електричної енергії – це різниця між прогнозованими та фактичними обсягами споживання електричної енергії.

Енергопостачальник несе фінансову відповідальність за виникнення небалансу і зобов’язаний формувати погодинні графіки купленої/проданої і спожитої електроенергії. Уникнути небалансів електричної енергії можливо лише за умови точного розрахунку планових обсягів споживання. Вартість небалансів розраховує НЕК «Укренерго». 

Балансування на ринку небалансів здійснюється за загальним обсягом купівлі/продажу, а не за кожним споживачем, що дозволяє електропостачальникам з великою кількістю споживачів компенсувати небаланси один одного без особливих втрат.

Енергопостачальник має можливість передати відповідальність за баланс іншим учасникам ринку за умови, що він входить в балансуючу групу.

Загальний порядок оплати за електроенергію для юридичних осіб

Послуги з розподілу або передачі електричної енергії сплачуються відповідно до умов договору споживача з електропостачальником на зазначений рахунок оператора системи. Датою здійснення оплати є дата, на яку кошти зараховуються на вказаний рахунок. Оплачувати електроенергію можна у такі варіанти:

1) планові платежі за фактично спожиту електричну енергію;  

2) попередня оплата за фактично спожиту електричну енергію; 

3) оплати за фактично спожиту електричну енергію.  

Сплачувати можна як офлайн (готівково та безготівково), так і онлайн (онлайн-банкінг). Терміни та сума оплати вказано у договорі про надання послуг відповідно до тарифу, обраного споживачем. 

Рахунок за спожиту електричну енергію сплачується:

 • протягом 5 робочих днів від дня отримання рахунка непобутовим споживачем;

 • в інший термін, передбачений договором, але не пізніше 20 календарного дня після закінчення розрахункового періоду.

Важливо: здійснювати оплату за електроенергію варто лише після отримання фізичного чи електронного рахунку, виставленого електропостачальником. Рахунок формується відповідно до показників лічильників, переданих споживачами чи знятими дистанційно. Електропостачальники можуть пропонувати споживачу оплату електричної енергії плановими декадними або місячними платежами.  

У разі несвоєчасної оплати платежів споживач сплачує неустойку (пеню) та інші платежі згідно з законодавством та договором. У такому випадку відключення електроустановки може застосовуватись лише у разі несплати спожитої електроенергії.

Роз'яснення понять РДН та ВДР

Ринок «на добу наперед» (РДН) і внутрішньодобовий ринок (ВДР) є сегментами нового ринку електроенергії. Функціонування РДН та ВДР і організацію на них купівлі-продажу електроенергіі забезпечує Оператор ринку. Учасниками РДН/ВДР можуть бути:

 • виробники;

 • електропостачальники;

 • трейдери;

 • Оператор системи передачі;

 • Оператори системи розподілу;

 • Гарантований покупець;

 • споживачі.

 

Учасники РДН/ВДР можуть здійснювати операції купівлі-продажу виключно за наявності Договору про участь у ринку «на добу наперед» і внутрішньодобовому ринку з Оператором ринку. Операції купівлі-продажу електричної енергії здійснюються на електронних торгах за допомогою програмного забезпечення Оператора ринку.

Ринок «на добу наперед» – це оптовий ринок електроенергії, де здійснюється купівля-продаж електроенергії на наступну добу за днем проведення торгів. Учасники беруть участь у торгах і оплачують електричну енергію за добу до її отримання. У разі виникнення надлишків або недостачі електричної енергії, учасники ринку можуть її продати або купити. Учасник ринку Гарантований покупець може здійснювати на ринку «на добу наперед» виключно операції з продажу електричної енергії. Купівля-продаж електричної енергії на РДН здійснюється за вільними конкурентними цінами, що формуються Оператором ринку за допомогою алгоритму РДН по кожному операційному періоду, на основі балансу сукупного попиту на електричну енергію і її сукупної пропозиції.

Купівля-продаж електроенергії на внутрішньодобовому ринку здійснюється безперервно після завершення торгів на РДН і протягом доби фізичного споживання електроенергії. ВДР надає можливість учасникам ринку коригувати свої торгові пропозиції, що дозволяє більш точно прогнозувати обсяги виробництва і зменшити небаланс в реальному часі.

Хто такі ОСР, ПУП, ПОН?

ОСР - Оператор системи розподілу. Це юридична особа, відповідальна за безпечну, надійну та ефективну експлуатацію, технічне обслуговування та розвиток системи розподілу. 

Функції Оператора системи розподілу:

 • відповідає за якість і надійність електропостачання;

 • управляє системою розподілу;

 • експлуатує та ремонтує лінії електропередач, підстанції та інші енергооб’єкти;

 • здійснює приєднання споживачів до електромереж;

 • обмежує, припиняє та відновлює електропостачання;

 • встановлює лічильники електроенергії й фіксує їхні покази.

ПУП – Постачальник універсальної послуги. Постачальник універсальної послуги - електропостачальник, який виконує зобов’язання щодо надання універсальної послуги. Він здійснює постачання електричної енергії у порядку, визначеному правилами роздрібного ринку, та на умовах типового договору постачання універсальних послуг. Постачальник універсальних послуг одночасно з виконанням обов’язку щодо купівлі електричної енергії за "зеленим" тарифом у приватних домогосподарств, надає ОСР послугу із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії.

ПОН - постачальник «останньої надії» - електропостачальник, який за обставин, встановлених Законом України «Про ринок електричної енергії», не має права відмовити споживачу в укладенні договору постачання електричної енергії на обмежений період часу.

Новий ринок електроенергії

Згідно із Законом України «Про ринок електричної енергії», від 1 січня 2019 року в Україні почав діяти роздрібний ринок електричної енергії. Повномасштабний запуск нової моделі оптового ринку стартував 1 липня 2019 року.

Новий ринок - зобов’язання України в рамках імплементації Третього енергопакета ЄС. Метою реформи є відокремлення розподілу електричної енергії від її виробництва, передачі та постачання. Це європейська модель, яка створює нові можливості та вигоди для споживачів. 

Перший етап реформування - розділ обленерго на 2 частини: постачальника та оператора енергомереж. Також споживачі отримали право обирати постачальника. Другий крок - зміна правил роботи генеруючих компаній. Тобто держава перестала бути єдиним покупцем і продавцем електроенергії, ринок перейшов до конкурентного механізму, за якого укладаються двосторонні договори між виробниками та споживачами, постачальниками. 

Запроваджено балансуючий ринок, на якому розраховують різницю між прогнозним і фактичним обсягом споживання і його вартістю. Також з’явився ринок «на добу вперед» і внутрішньодобовий ринок, на якому закуповується електроенергія на найближчі години. Крім того, існує ринок допоміжних послуг.

Урядом на базі державного підприємства (ДП) «Енергоринок» створено 2 держпідприємства «Оператор ринку» та «Гарантований покупець».  

 

Для запуску ринку Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, внесла зміни в правила купівлі-продажу електроенергії на сегментах оптового ринку.

Чому дорожчає е/е?

До відкриття ринку електричної енергії вартість залежала від регулятивної політики держави, яка застосовувала перехресне субсидіювання. Електроенергія була дешевою та доступною. Атомної, тепло- та гідрогенерації практично завжди вистачало для задоволення усіх потреб. Тимчасові труднощі щодо дефіциту перекривали завдяки імпорту та централізованим і чітким керуванням навантаженням та розвантаженням енергосистеми.

Високі тарифи «зеленої» генерації, відсутність законодавчої керованості запасами необхідної сировини, недофінансування АЕС останнім часом призводять до нестачі електроенергії й незбалансованої роботи енергосистеми. В результаті виникають серйозні проблеми із кількістю вироблюваної електроенергії, що призводить до дефіциту на ринку і, як наслідок, підвищення її ціни.

Загальна ціна електроенергії  для бізнесу формується ринком спільно з енергетичним регулятором − Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) та урядом країни.

Крім безпосередньої вартості електроенергії та тарифів постачальника, остаточну ціну енергоресурсу також визначає ціла низка підзаконних актів: 

• регулювання нижніх та верхніх меж вартості ціни (так звані price-cap),

• вартості небалансів, 

• вартості тарифів передачі,

• вартості тарифів розподілу енергії.

Всі вони ухвалюються постановами уряду та НКРЕКП та мають безпосередній вплив на кінцеву ціну електроенергії.

Крім того, поточна ціна на енергоресурси поки що часто стикається з маніпулюваннями на ринку «на добу наперед» та зловживаннями монопольним становищем деякими гравцями енергетичного ринку. Ці явища є предметом аналізу та реакції відповідних органів.

Як формується ціна на електроенергію (з чого складається)?

Є 5 основних складових ціни, які використовують при розрахунку:

 1. Собівартість електричної енергії (прогнозована ціна закупівлі, сформована за ринковими правилами);

 2. Тариф на передачу електричної енергії ПрАТ "НЕК "Укренерго" (єдиний для всієї країни, визначається НКРЕКП);

 3. Тариф на розподіл електричної енергії (визначається НКРЕКП для кожного класу споживачів окремо);

 4. Тариф на послуги постачальника (вартість послуг постачальника);

 5. Надбавка за балансування в разі відхилення фактичних обсягів електричної енергії від прогнозованих.

Порядок відновлення постачання електричної енергії споживачу

Пунктом 7.12. розділу VII ПРРЕЕ визначено, що відновлення електроживлення електроустановок споживача, електроживлення яких було припинено з підстав, зазначених у пункті 7.5. цього ж розділу ПРРЕЕ, здійснюється оператором системи у порядку, визначеному Кодексом системи передачі та Кодексом систем розподілу, протягом 3 робочих днів у містах та 5 робочих днів у сільській місцевості після отримання від ініціатора відключення інформації про усунення споживачем порушень, що підтверджується відповідним документом учасника ринку, на вимогу якого здійснювалося припинення електроживлення. Про усунення причин відключення ініціатор такого відключення повідомляє оператора системи в день отримання такої інформації.

Витрати оператора системи на здійснення робіт з припинення та відновлення електроживлення електроустановки споживача (повторне підключення електроустановки) покриваються за рахунок коштів ініціатора здійснення цих робіт, які відшкодовуються йому споживачем (крім випадків, визначених цим пунктом),  якщо припинення постачання (розподілу або передачі) електричної енергії споживачу здійснювалося у встановленому цими Правилами порядку.

Оператор системи протягом одного робочого дня після виконання робіт з припинення або відновлення електроживлення електроустановок споживача повідомляє електропостачальника споживача та адміністратора комерційного обліку про виконання таких робіт.

Відновлення електроживлення електроустановки, яка була відключена за заявою її власника, здійснюється за заявою власника цієї електроустановки протягом 5 робочих днів після оплати власником цієї електроустановки оператору системи послуги з підключення (п.7.13. розділу VII ПРРЕЕ).

Умови та порядок припинення постачання електричної енергії споживачу

Відповідно до п. 7.5. розділу VII Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 року за № 312 (далі – ПРРЕЕ), припинення постачання електричної енергії споживачу здійснюється електропостачальником за умови попередження споживача не пізніше ніж за 10 робочих днів до дня відключення у разі:

 • заборгованості з оплати за спожиту електричну енергію відповідно до умов договору з електропостачальником;
 • недопущення уповноважених представників електропостачальника до розрахункових засобів комерційного обліку електричної енергії, що розташовані на території споживача.

Датою отримання таких попереджень буде вважатися дата їх особистого вручення, що підтверджується підписом одержувача та/або реєстрацією вхідної кореспонденції, або третій календарний день від дати отримання поштовим відділенням зв'язку, в якому обслуговується одержувач (у разі направлення поштою рекомендованим листом).

Якщо підставою для припинення постачання електричної енергії є заборгованість споживача перед Постачальником, у попередженні про припинення постачання електричної енергії додатково зазначається сума заборгованості за відповідним договором та період, за який ця заборгованість виникла.

У разі усунення споживачем в установлений строк порушень, що завчасно (до дня відключення) підтверджується належним чином, постачання електричної енергії споживачу не припиняється.

Обмеження або припинення постачання електричної енергії захищеним споживачам здійснюється з дотриманням вимог порядку забезпечення постачання електричної енергії захищеним споживачам, затвердженого Кабінетом Міністрів України (п.7.14. розділу VII. ПРРЕЕ).

Відповідно до п.7.11. розділу VII ПРРЕЕ у разі прийняття електропостачальником рішення про припинення або обмеження постачання електричної енергії споживачу за заборгованість за спожиту електричну енергію, з яким укладений один договір за декількома об’єктами споживача, припинення або обмеження постачання електричної енергії такому споживачу може здійснюватися за усіма об’єктами споживача, які зазначені у договорі з електропостачальником.

 

Згідно п. 4.12. ПРРЕЕ, розрахунки між споживачем та електропостачальником здійснюються згідно з даними, отриманими від адміністратора комерційного обліку в порядку, передбаченому Кодексом комерційного обліку. Рахунок за спожиту електричну енергію оплачується протягом 5 робочих днів від дня отримання рахунка непобутовим споживачем, протягом 10 робочих днів від дня отримання рахунка побутовим споживачем або в інший термін, передбачений договором, але не пізніше 20 календарного дня після закінчення розрахункового періоду.

Відтак, в разі несплати споживачем рахунків за електричну енергію, передбачених договором, в терміни передбачені п. 4.12 ПРРЕЕ, – Постачальник формує такому споживачеві попередження про припинення постачання електричної енергії згідно вимог передбачених п. 7.5. розділу VII ПРРЕЕ.

Відповідно до п.11.5.12 розділу ХІ Кодексу систем розподілу, затвердженого від 14.03.2018 року за № 310, з наступними змінами і доповненнями (далі – КСР), електропостачальник має право звернутися до ОСР щодо припинення електроживлення Користувача (споживача електричної енергії), з яким електропостачальником укладено договір про постачання електричної енергії.

ОСР не має права вимагати від електропостачальника обґрунтування причини (підстави) припинення електроживлення, якщо вона відповідає випадкам, визначеним ПРРЕЕ. У випадках, не передбаченими ПРРЕЕ, ОСР має право відхилити звернення електропостачальника, про що повідомляє електропостачальника, протягом двох робочих днів з дати отримання звернення.

ОСР повинен припинити електроживлення споживача електричної енергії протягом 10 робочих днів з дати отримання звернення від Постачальника.

Припинення електроживлення споживача електричної енергії за зверненням електропостачальника не звільняє його від виконання зобов’язань перед ОСР за договором про надання послуг з електроживлення.

ОСР повинен відновити електроживлення протягом 5 робочих днів з дати отримання звернення електропостачальника щодо відновлення електроживлення.

Про регуляторне середовище

Посилання на корисні ресурси:

https://ua.energy/ – Оператор системи передачі, адміністратор коммерційного обліку

https://www.nerc.gov.ua/ – НКРЕКП

https://www.kmu.gov.ua/ Кабінет Міністрів України

http://mpe.kmu.gov.ua/ Міністерство Енергетики України

https://www.oree.com.ua/ – Оператор Ринку

https://amcu.gov.ua/ Антимонопольний комітет України

 

Отримати вигідну пропозицію
Отримати вигідну пропозицію
Відправити запит

Поставки в кожен куточок України
flash!
flash_white flash_white
м. Київ
flash_white flash_white
Закарпатська обл.
flash_white flash_white
Волинська обл.
flash_white flash_white
Київська обл.
flash_white flash_white
Вінницька обл.
flash_white flash_white
Дніпропетровська обл.
flash_white flash_white
Донецька обл.
flash_white flash_white
Запорізька обл.
flash_white flash_white
Луганська обл.
flash_white flash_white
Львівська обл.
flash_white flash_white
Миколаївська обл.
flash_white flash_white
Одеська обл.
flash_white flash_white
Рівненська обл.
flash_white flash_white
Харківська обл.
flash_white flash_white
Херсонська обл.
flash_white flash_white
Житомирська обл.
flash_white flash_white
Івано-Франківська обл.
flash_white flash_white
Кіровоградська обл.
flash_white flash_white
Полтавська обл
flash_white flash_white
Сумська обл.
flash_white flash_white
Тернопільська обл.
flash_white flash_white
Хмельницька обл.
flash_white flash_white
Черкаська обл.
flash_white flash_white
Чернігівська обл.
flash_white flash_white
Чернівецька обл.
Дякуємо за заповнену форму! Спеціаліст зв`яжеться з вами найближчим часом.