Політика конфіденційності

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 

Загальні положення

Цією Політикою конфіденційності та захисту персональних даних (далі – Політика) регулюється збір та обробка конфіденційної (персональної) інформації користувачів мобільних додатків, особистих кабінетів та сайту https://tolk.ua (далі – Сервіси) що знаходяться у спільному використанні Товариства з обмеженою відповідальністю «ТОЛК УКРАЇНА» (ідентифікаційний код 43759275), Товариства з обмеженою відповідальністю «ВОЛИНЬЕЛЕКТРОЗБУТ» (ідентифікаційний код 42159289) та Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ» (ідентифікаційний код 41999833) (далі кожне окремо Товариство, а разом – Товариства).

Товариства з великою повагою ставляться до конфіденційної (персональної) інформації всіх без винятку осіб, які відвідали та/або користуються Сервісами, в зв’язку з чим, Товариства прагнуть захищати конфіденційність персональних даних (відомостей чи сукупності відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована), тим самим створивши і забезпечивши максимально комфортні умови використання Сервісів кожному користувачеві.

У цій Політиці встановлено порядок здійснення кожним Товариством обробки персональних даних, види персональних даних, які збираються, цілі використання таких персональних даних, взаємодія Товариств з третіми особами, заходи безпеки для захисту персональних даних, умови доступу до персональних даних, а також контактна інформація для користувача щодо отримання доступу, внесення змін, блокування або видалення своїх персональних даних та звернення з будь-якими питаннями, які можуть виникнути у Вас щодо практики захисту персональних даних.

 

Збір та використання персональних даних

Володарем та розпорядником персональних даних користувачів Сервісів є Товариства. Кожне Товариство самостійно та незалежно здійснює обробку інформації користувачів Сервісів.

При використанні користувачем сайту Товариством здійснюється обробка даних користувача, а саме:

 • даних, що надаються користувачем як при заповненні реєстраційних форм, так і в процесі користування Сервісами, в тому числі, але не обмежуючись:
 • прізвище, ім’я, по батькові;
 • е-mail адреса (адреса електронної пошти);
 • номер телефону;
 • послуга, що цікавить користувача;
 • інша інформація, що стала відома Товариству в зв’язку із реалізацією правовідносин із фізичною особою, при виконанні вимог законодавства України та внутрішніх документів Товариства;
 • файлів cookie;
 • ір-адрес;
 • місце роботи;
 • посада;
 • параметрів і налаштувань інтернет-браузерів (User-agent).

Під час використання користувачем мобільних додатків Товариством також здійснюється обробка даних користувача незалежно від того, яким шляхом користувач використовує ці Сервіси: комп’ютер, мобільний телефон, планшет або інший пристрій. До таких даних відноситься:

 • інформація про пристрій – така як: версія операційної системи, апаратна модель, IMEI та інші унікальні ідентифікатори пристрою. Товариство не збирає інформацію про історію викликів, список контактів та інше;
 • інформація про дії клієнта Товариства – користувача у Сервісі (системі) – така як: час та тривалість користування Сервісами, дії, які клієнт Товариства здійснював під час користування Сервісами та будь-яка інша інформація, що може бути збережена у файлах cookies, які Товариство використовує на деяких пристроях;
 • інша інформація – про використання клієнтом Товариства послуги з використанням Сервісів, наприклад, як клієнт Товариства використовує контент, що надається Сервісом.

Товариство збирає тільки ті персональні дані (наприклад, Ваше ім’я і прізвище, логін і пароль доступу, адреса електронної пошти, номер контактного телефону, дата народження і т.д.), які свідомо і добровільно надані Вами як суб’єктом персональних даних в цілях використання послуг та Сервісів, що надаються Товариством, що відповідно до вимог законодавства є згодою суб’єкта персональних даних на обробку своїх персональних даних відповідно до сформульованої в цій Політиці мети їх обробки.

Звертаємо Вашу увагу: Товариство обмежується збором мінімального обсягу інформації, необхідного виключно для виконання запиту суб’єкта персональних даних. У будь-якому випадку, коли запитується необов’язкова до надання інформація, користувача буде повідомлено в момент збору такої інформації.

Товариство не збирає будь-яку інформацію, до обробки якої законодавством встановлені певні вимоги, як-то інформацію про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках а також даних, що стосуються здоров’я, статевого життя, біометричних або генетичних даних (відповідно до статті 7 Закону України «Про захист персональних даних»).

Товариство збирає дані про статистику відвідування Сервісів. Відомості можуть містити інформацію про з’єднання, трафік, браузер користувача, а також про дату, час, тривалість роботи в мережі Інтернет та Сервісах Товариства.

Додатково для обробки в базу (системи) персональних даних Товариства можуть бути включені надані клієнтом або потенційним клієнтом персональні дані, а саме:

 • дата народження;
 • місце проживання (перебування);
 • ідентифікаційний номер фізичної особи (індивідуальний податковий номер);
 • серія і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дата видачі та орган, який його видав;
 • контактний телефон; інші отримані дані, в тому числі отримані з відкритих джерел.

З метою покращення якості надання Послуг обробку інформації можуть вести Товариства між собою та компанії-партнери Товариств без права розголошення та розповсюдження такої інформації третім особам.

 

Цілі використання персональних даних

Товариство використовує інформацію, яку збирає (та може об’єднати з іншою зібраною інформацією про клієнта) для наступних цілей:

 • реєстрація клієнта Товариства та/або його пристрою в Сервісах;
 • надання послуги або функції в Сервісах, яку клієнт Товариства замовив;
 • надання персоналізованого контенту та рекомендацій щодо користування мобільним додатком;
 • для реклами, наприклад, надання клієнту Товариства персоналізованих пропозицій, відправки йому рекламних повідомлень;
 • для оцінки та аналізу ринку, клієнтів, продуктів та сервісів, що надаються через мобільний додаток (включаючи проведення опитувань клієнтів щодо послуг, наданих через мобільний додаток);
 • проведення досліджень щодо того, як користувачі Сервісів використовують надані Сервіси для поліпшення якості послуг;
 • забезпечення оновлення та технічної підтримки Сервісів на пристрої клієнта Товариства;
 • інших цілей зі згоди клієнта Товариства.

Ваші персональні дані використовуються з метою забезпечення надання Товариством послуг, покращення якості Сервісів, обміну інформацією, новинами, відносин у сфері реклами та комунікації відповідно та на виконання законів України, у тому числі, але не виключно: «Про захист персональних даних», «Про ратифікацію Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних та Додаткового протоколу до Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних стосовно органів нагляду та транскордонних потоків даних», «Про інформацію», «Про рекламу», а також з урахуванням принципів та правил Регламенту General Data Protection Regulation (GDPR) Європейського Союзу.

Товариство не буде розкривати/передавати належну клієнтам інформацію будь-кому за межами Товариства, за винятком випадків, передбачених законодавством України, умовами угод (договорів) між клієнтами і Товариством, умовами цієї Політики та наданої клієнтами Товариству згоди.

 

Термін зберігання персональних даних

Персональні дані зберігаються на термін не більше, ніж це необхідно відповідно до мети їх обробки.

Після того, як суб’єкт персональних даних перестав бути користувачем Сервісів шляхом видалення свого облікового запису, його персональні дані також автоматично видаляються.

 

Особливості обробки персональних даних у мобільних додатках Товариства

Обробка Товариством інформації в мобільних додатках здійснюється відповідно до законодавства України, угод (договорів) між клієнтами та Товариством, наданої клієнтами Товариства згоди, а також згідно із цією Політикою.

Для того, щоб надати клієнтам Товариства можливість підтверджувати свої дії у Сервісі (системі)  одноразовим тимчасовим паролем (ОТР), Товариство запитує доступ до SMS-сервісів. Одноразовий тимчасовий пароль може бути запитано під час реєстрації або виконання певних дій при користуванні мобільним додатком (здійснення фінансових операцій, реєстрація і т.д.). Для того, щоб здійснити фінансову операцію клієнта, Товариство використовує номер мобільного телефону такого клієнта Товариства. Товариство не збирає інформацію щодо історії SMS-повідомлень клієнта, списку його контактів тощо. Також Товариство може зареєструвати пристрій у відповідних сервісах, що надаються компаніями Google або Apple для того, щоб надати клієнту Товариства можливість підтверджувати його дії у Сервісі (системі) PUSH-повідомленнями.

 

Використання файлів cookie

На сайті https://tolk.ua (далі – Сайт) використовуються файли Cookie – це текстовий файл або файли, що містять невеликий обсяг інформації, які надсилаються веб-браузеру і зберігаються на пристрої користувача. До таких пристроїв можна віднести комп’ютер, мобільний телефон або інший пристрій, за допомогою якого користувач відвідує Сайт.

Файли cookie можуть бути вічними (вони називаються постійними файлами cookie) і зберігатися у пам’яті пристрою користувача, поки користувач їх не видалить або тимчасовими (такі файли cookie називаються сесійними), тобто зберігаються тільки до закриття браузера. Крім того, файли cookie поділяються на основні (вони встановлюються безпосередньо відвідуваним Сайтом) і сторонні (встановлюються іншими веб-сайтами).

Важливо:

 • при повторному відвідуванні користувачем Сайту дані файлів cookie оновлюються;
 • у більшості випадків веб-браузер за замовчуванням допускає автоматичне зберігання файлів cookie на пристрої користувача;
 • відключення файлів cookie може призвести до обмеження доступу до опублікованих матеріалів та/або неповноцінного функціонування сервісів Сайту.

Товариство дбає про своїх користувачів і намагається зробити перебування на Сайті максимально комфортним, для цього Товариству необхідно, за допомогою файлів cookie, проаналізувати поведінку, переваги і інтереси користувача. Такий аналіз допоможе Товариству поліпшити досвід взаємодії з Сайтом, визначити найбільш зручний інтерфейс і навігацію на Сайті.

Відповідно до класифікації Міжнародної торгової палати (International Chamber of Commerce), Товариство використовує такі категорії файлів cookie:

Строго необхідні файли cookie - потрібні для пересування користувачем по веб-сторінці і при використанні певних сервісів, наприклад, для доступу до захищених сторінок, реєстрації та авторизації, здійснення пошуку по Сайту. Також, здійснюють запам’ятовування попередніх дій користувача при переході на попередню сторінку в тій же сесії.

Експлуатаційні файли cookie - агрегують інформацію про те, як використовується Сайт. Ці дані зберігаються на пристрої користувача між сеансами веб-браузера. Прикладами таких даних можуть бути наступні метрики: час перебування на Сайті, найбільш часто відвідувані сторінки, розуміння які саме розділи і сервіси Сайту були найбільш цікаві для користувача, наскільки ефективна та чи інша рекламна та/або маркетингова кампанія і т.д.

Вся інформація, зібрана за допомогою експлуатаційних файлів cookie, призначена для статистичних та аналітичних задач. Деякі дані файлів cookie можуть надаватися третім сторонам, які мають дозвіл з боку веб-ресурсу і виключно для зазначених вище цілей.

Функціональні файли cookie - використовуються для збереження параметрів або конфігурацій, які зберігаються на пристрої користувача між сеансами веб-браузера. Прикладами таких даних можуть бути наступні метрики: ім’я користувача, фото в профілі, інформація по залишених коментарях, мовна версія Сайту, місцезнаходження, відомості про те, чи надавалася користувачеві будь-яка інформація або обрані переваги раніше, а також інші параметри налаштування Сайту.

Дані файли cookie також дозволяють користувачам дивитися відео, брати участь в інтерактивах (опитування, голосування) та взаємодіяти з соціальними мережами.

Щоб зробити більш приємними враження після відвідування ресурсу, зазначені файли cookie запам’ятовують надану користувачем інформацію, підвищуючи ефективність взаємодії з Сайтом.

Деякі дані файлів cookie можуть надаватися третім сторонам, які мають дозвіл з боку веб-ресурсу і виключно для зазначених вище цілей.

Цільові файли cookie - використовуються для надання контенту, який може зацікавити користувача. Ці дані зберігаються на пристрої користувача між сеансами веб-браузера. Прикладами таких даних можуть бути наступні метрики: відстеження рекомендованого текстового, графічного, аудіо та відеоматеріалу, щоб уникнути повторного показу, управління цільовою рекламою, оцінка ефективності рекламних кампаній, інформація про відвідування користувачем інших ресурсів при переходах, а також інші параметри налаштування Сайту.

Сайт може ділитися цією інформацією з іншими сторонами, включаючи медіа-клієнтів, рекламодавців, агентств і партнерів по суміжних бізнесах для того, щоб вони надавали якісну таргетовану рекламу.

Для оперативної доставки, більш якісного відображення і детального аналізу контенту на Сайті, Товариство користується послугами, які є власністю інших сторонніх компаній, таких як Facebook, Twitter, Instagram, Alphabet Inc. та інші.

Слід звернути увагу, що Сайт не може вплинути на роботу файлів cookie, які використовуються цими сервісами. Всі необхідні відомості про їх використання можна дізнатися, відвідавши відповідний ресурс.

Основні веб-браузери налаштовані на автоматичний прийом файлів cookie. Для того щоб їх відключити скористайтеся функцією довідки в своєму браузері. Довідку можна викликати через меню або за допомогою кнопки F1. Веб-браузери, що налаштовані на автоматичний прийом файлів cookie:

Важливо:

 • конфігурація налаштування файлів cookie для веб-браузерів мобільних пристроїв може відрізнятися;
 • варто нагадати, що повноцінна робота з Сайтом доступна тільки при використанні файлів cookie;
 • відключення файлів cookie може привести до обмеження доступу до змісту і неповноцінного функціонування сервісів Сайту.

Якщо користувач не включає використання файлів cookie або навмисно видаляє всі файли cookie зі свого веб-браузера, то при подальшому відвідуванні Сайту користувачеві буде повторно пропонуватися включення і використання файлів cookie.

Інформація про користувачів, отримана за допомогою файлів cookie, не продається і не поширюється у відкритому доступі, а також є власністю Товариства, якому належить ресурс.

 

Взаємодія Сайту з іншими ресурсами

При використанні користувачем сервісів на сторінках Сайту можуть бути присутніми коди інших інтернет ресурсів і третіх осіб, в результаті чого такі інтернет ресурси і треті особи отримують Ваші дані. Отже, ці інтернет-ресурси можуть отримувати і обробляти інформацію, про те, що Ви відвідали ці сторінки, а також іншу інформацію, яку передає браузер користувача.

Використання зазначених інтернет-ресурсів необхідно Товариству для оперативного аналізу відвідувань Сайту, внутрішньої і зовнішньої оцінки відвідуваності Сайту, глибини переглядів, активності користувачів. Товариство не зберігає і не обробляє дані, отримані від зазначених інтернет-ресурсів.

Відповідно, якщо користувач в силу будь-яких причин не бажає, щоб зазначені інтернет-ресурси отримували доступ до його персональних даних, користувач може за власним бажанням вийти зі свого аккаунта чи профіля, очистити файли cookie (через свій браузер).

 

Безпека неповнолітніх

Сервіси не призначені для неповнолітніх користувачів. Товариство дуже серйозно ставиться до питань безпеки, особливо щодо осіб, які не досягли повноліття, в зв’язку з чим, зі свого боку, Товариство звертається до батьків із закликом пояснити своїм дітям про проблеми безпеки в Інтернеті, про їх конкретну мету і потребу у використанні тих чи інших Сервісів Товариства.

 

Взаємодія Товариства з третіми особами стосовно персональних даних

Товариство не здійснює передачу персональних даних третім особам, крім випадків, коли така передача є вимогою законодавства, на прохання суб’єкта персональних даних або в інших випадках, викладених в цій Політиці. Товариство розуміє, що особиста інформація є цінністю і невід’ємним змістом, в тому числі, особистих немайнових прав будь-якої фізичної особи, тому вживає всіх можливих заходів для захисту особистої інформації користувачів, добровільно і усвідомлено переданої останніми Товариству.

На Сайті можуть бути посилання на інші веб-сайти (виключно в інформаційних цілях). При переході по посиланню на інші веб-сайти дія цієї Політики на такі сайти поширюватися не буде. У зв’язку з чим, Товариство рекомендує переглядати політику в сфері конфіденційності і персональних даних кожного веб- сайту перед тим, як передавати будь-які персональні дані, за якими Вас можуть ідентифікувати.

 

Конфіденційність активності суб’єкта персональних даних у Сервісах

Відомості про активність (трафік) користувачів у Сервісах, які проходять через мережу, або електронну пошту користувача захищені відповідно до законодавства. Тобто, Товариство жодним чином або способом не порушує таємницю активності користувача при використанні останнім Сервісів.

 

Захист персональних даних

Товариство використовує загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту інформації та персональних даних від втрати, неправильного використання, зміни або знищення. Однак, не дивлячись на всі зусилля, Товариство не може гарантувати абсолютну захищеність від будь-яких загроз, що виникають поза межами регулювання Товариства.

Товариство забезпечує застосування всіх відповідних зобов’язань щодо дотримання конфіденційності, а також технічних і організаційних заходів безпеки для запобігання несанкціонованого або незаконного розголошення або обробки такої інформації та даних, їх випадкової втрати, знищення або пошкодження.

Товариство надає доступ до інформації і персональних даних тільки уповноваженим працівникам та третім особам, які дали згоду на забезпечення конфіденційності такої інформації та даних відповідно до вимог Товариства та у випадках, передбачених Політикою.

Поширення персональних даних без згоди суб’єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Безпека облікового запису клієнта Товариства у Сервісах залежить від того, яким чином клієнт зберігає комп’ютер, мобільний телефон, планшет або інший пристрій, пароль(і), PIN або іншу інформацію, що дозволяє отримати доступ до облікових записів клієнта у відповідному Сервісі, та чи поширює клієнт Товариства дану інформацію третім особам. У випадку, коли клієнт Товариства добровільно надає третім особам свій комп’ютер, мобільний телефон, планшет або інший пристрій та/або вищеперераховану інформацію, третя сторона буде мати доступ до облікового запису клієнта Товариства у Сервісах та персональної інформації цього клієнта, при цьому Товариство не несе відповідальності за подібні випадки.

Клієнт Товариства несе пряму відповідальність за контроль доступу до свого комп’ютера, мобільного телефона, планшета, або іншого мобільного пристрою, мобільного додатку, що можуть бути встановлені на його комп’ютері, мобільному телефоні, планшеті або іншому мобільному пристрої, клієнт Товариства також несе відповідальність за зберігання своїх паролів та/або PIN і за розповсюдження (поширення) даної інформації третім особам.

 

Умови доступу до персональних даних

Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди користувача, наданої володільцю персональних даних на обробку цих даних, або відповідно до вимог закону.

Згода має надаватись через ясну та стверджувальну дію, яка встановлює вільну, конкретну, обґрунтовану і однозначну вказівку на згоду суб’єкта персональних даних щодо обробки персональних даних, що його стосуються, серед яких письмова заява, подана, в тому числі, в електронній формі, або усна заява. Така згода може охоплювати і проставлення галочки при відвідуванні  Сайту,  вибір технічних налаштувань послуг інформаційного загалу або інше документальне підтвердження чи способи дій, які ясно вказують, в даному контексті, прийняття суб’єктом даних запропонованої обробки його  персональних даних­­. Мовчання, раніше проставлена галочка при відвідуванні Сервісів або бездіяльність не повинні, у свою чергу, розглядатися як згода. Згода повинна охоплювати всю обробку даних, яка здійснюється для тієї ж самої мети, або з такою метою. У тому разі, коли обробка даних має кілька цілей, згода необхідна для кожної з них. Якщо згода  суб’єкта даних дається згідно із запитом, за допомогою електронних засобів, цей запит має бути ясним, чітким і не повинен невиправдано порушувати використання послуги, для якої він призначений.

Товариство вживає всіх необхідних заходів для підтвердження того, що суб’єкт даних дав згоду на процедуру обробки персональних даних.

Користувач має право на одержання будь-яких відомостей про себе у будь-якого суб’єкта відносин, пов’язаних з персональними даними, за умови зазначення прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання (місця перебування) і реквізитів документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит, крім випадків, установлених законом.

Доступ користувача до даних про себе здійснюється безоплатно.

Відстрочка доступу користувача до своїх персональних даних не допускається.

Відстрочка доступу до персональних даних третіх осіб допускається у разі, якщо необхідні дані не можуть бути надані протягом тридцяти календарних днів з дня надходження запиту. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у запиті, не може перевищувати сорока п’яти календарних днів.

Повідомлення про відстрочку доводиться до відома третьої особи, яка подала запит, у письмовій формі з роз’ясненням порядку оскарження такого рішення.

Рішення про відстрочення або відмову у доступі до персональних даних може бути оскаржено до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду.

 

Права суб’єкта персональних даних

Товариство доводить до Вашого відома про Ваші права як суб’єкта персональних даних, які врегульовані Законом України «Про захист персональних даних», а саме:

1. знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

3. на доступ до своїх персональних даних;

4. отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

5. пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

6. пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7. на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8. звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;

9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

10. вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

11. відкликати згоду на обробку персональних даних;

12. знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

13. на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Для оновлення, отримання доступу, внесення змін, блокування або видалення своїх персональних даних, відкликання згоди на обробку персональних даних, яка були Вами надана Товариству відповідно до цієї Політики, або в разі наявності будь-яких зауважень, побажань або претензій щодо Ваших персональних даних, які обробляються Товариством, будь-ласка, звертайтеся за електронною адресою: info@avg.energy або напишіть листа на адресу: 04116, Україна, місто Київ, вулиця Старо-Київська, будинок 14.

 

Згода суб’єкта персональних даних

Суб’єкт персональних даних може дати згоду на обробку (в тому числі передачу) персональних даних в письмовій формі (в тому числі електронної, що включає як проставлення відповідної позначки, відправлення пароля/коду або відправки Товариству даних за допомогою засобів комунікацій: Сервіси Товариства, електронна пошта, месенджери, так і інше) або у формі, яка дозволяє зробити висновок про надання згоди. Будь-яка форма надання згоди підтверджує ознайомлення клієнта або потенційного клієнта з вищевикладеної інформацією, зокрема: про джерела збору персональних даних; місцезнаходження персональних даних; цілі їх обробки; умови надання доступу до персональних даних, їх передачі та про третіх осіб, яким можуть передаватися персональні дані; про місцезнаходження власника і розпорядника персональних даних.

 

Зміна Політики

До цієї Політики періодично та без попереднього повідомлення користувача про таке можуть вноситись зміни та доповнення, у тому числі, при зміні вимог законодавства.

У випадку внесення істотних змін до цієї Політики Товариством буде розміщено повідомлення у Сервісах та зазначено термін набрання цими змінами чинності. Якщо протягом зазначеного терміну Ви не відмовитеся від їх прийняття в письмовій формі, це означатиме, що Ви погоджуєтеся з відповідними змінами Політики.

Просимо час від часу переглядати Політику для того, щоб бути в курсі будь-яких змін або доповнень.

 

 

Отримати вигідну пропозицію
Отримати вигідну пропозицію
Відправити запит

Поставки в кожен куточок України
flash!
flash_white flash_white
м. Київ
flash_white flash_white
Закарпатська обл.
flash_white flash_white
Волинська обл.
flash_white flash_white
Київська обл.
flash_white flash_white
Вінницька обл.
flash_white flash_white
Дніпропетровська обл.
flash_white flash_white
Донецька обл.
flash_white flash_white
Запорізька обл.
flash_white flash_white
Луганська обл.
flash_white flash_white
Львівська обл.
flash_white flash_white
Миколаївська обл.
flash_white flash_white
Одеська обл.
flash_white flash_white
Рівненська обл.
flash_white flash_white
Харківська обл.
flash_white flash_white
Херсонська обл.
flash_white flash_white
Житомирська обл.
flash_white flash_white
Івано-Франківська обл.
flash_white flash_white
Кіровоградська обл.
flash_white flash_white
Полтавська обл
flash_white flash_white
Сумська обл.
flash_white flash_white
Тернопільська обл.
flash_white flash_white
Хмельницька обл.
flash_white flash_white
Черкаська обл.
flash_white flash_white
Чернігівська обл.
flash_white flash_white
Чернівецька обл.
*крім тимчасово окупованих територій та Автономної Республіки Крим
Дякуємо за заповнену форму! Спеціаліст зв`яжеться з вами найближчим часом.